Schrijversvakschool


Schrijfopleiding


Schrijfcursus Roman

Je leert de creatieve en technische aspecten van het romanschrijven kennen. Daarbij gaat het om gelaagdheid, meervoudigheid van perspectief en om het verweven van thema’s.

De nadruk ligt op structuur, ‘point of view’ en ontwikkeling van plot en karakter. Daarnaast becommentarieer je het werk van mede-cursisten en lees je door de docent opgegeven romanteksten. Het tempo is hoog, het is de bedoeling dat je veel gaat schrijven. Reken daarvoor op twee tot drie dagdelen per week. Voor deze cursus word je geacht eerder een cursus proza te hebben gevolgd of aantoonbaar veel schrijfervaring te hebben.

De cursusgroep bij de cursus roman is kleiner (maximaal 8 personen i.p.v. 10) en de begeleiding is intensiever. Om die reden is de cursus roman duurder dan de andere cursussen. De kosten bedragen 675 euro.
De cursus wordt gegeven in Amsterdam, in Den Haag in het Koorenhuis en in Den Bosch in De Muzerije.

Deze cursus wordt twee keer per jaar aangeboden in Amsterdam: vanaf oktober en vanaf februari. En een keer per jaar, in de herfst, in Den Bosch en Den Haag.

Inschrijven schrijfcursus roman

Herfst 2018 Amsterdam
Docenten: Graa BoomsmaAnja Sicking en Pauline Slot (*!)
Inschrijven kan tot 18 september

Acht zaterdagochtenden van 10:00 tot 13:00 uur

Lesdata: 6 en 20 oktober, 
10 en 24 november
8 en 22 december, 12 en 26 januari

*! Data Pauline Slot, acht zaterdagochtenden van 10:00 tot 13:00 uur:

13 oktober, 
3 en 17 november
1 en 15 december,
12 en 26 januari,
9 februari

Herfst 2018 Den Bosch

Docent: Hanneke Hendrix
Inschrijven kan tot 25 september

Acht zaterdagochtenden van 10:00 tot 13:00 uur

Lesdata: 13 en 27 oktober
10 november, 1 en 15 december
12 en 26 januari, 9 februari

Herfst 2018 Den Haag
Docent: Wytske Versteeg
Inschrijven kan tot 18 september

Acht zaterdagochtenden van 10:00 tot 13:00 uur

Lesdata: 6 en 13 oktober
3 en 17 november
8 en 22 december
12 en 26 januari

Voorjaar 2019 Amsterdam
Docent: Graa Boomsma
Inschrijven kan tot 19 januari

Acht woensdagavonden van 19:00 tot 22:00 uur

Lesdata: 6 en 27 februari
13 en 27 maart, 17 april
8 en 29 mei, 12 juni

Voorjaar 2019 Amsterdam
Docent: Anja Sicking en Ingrid Hoogervorst
Inschrijven kan tot 26 januari

Acht woensdagavonden van 19:00 tot 22:00 uur

Lesdata: 13 februari, 6 en 20 maart,
3 en 24 april, 15 mei,
5 en 26 juni

Vierjarige vakopleiding

Het studiejaar van de vierjarige opleiding loopt van september tot en met juni en bestaat uit 32 lesweken. Met uitzondering van de schoolvakanties zijn er iedere week twee bijeenkomsten van elk drie uur. Er is les op maandag- en woensdagavond van 19:00 tot 22:00 uur, en op zaterdag van 10:00 tot 13:00 uur en van 14:00 tot 17:00 uur. Studenten in het basisjaar hebben op de twee doordeweekse avonden les, of de gehele zaterdag. Op het inschrijfformulier kun je je voorkeur aangegeven.

Bovendien is er het Leeslab, waarin niet je eigen werk maar gepubliceerd werk van diverse schrijvers centraal staat. Verspreid over het studiejaar zijn er op 11 data verschillende bijeenkomsten.

Daarnaast werkt de student zelfstandig. De producten van het thuiswerk worden in werkgroepen besproken; elke student krijgt commentaar op het individuele werk in uitvoering. Vanaf het derde lesjaar verschuift het accent van de opleiding meer en meer naar zelfwerkzaamheid.

Op de pagina uitgangspunten lees je meer over onze werkwijze en onze visie op schrijfonderwijs.

Uitgangspunten

Opleiding en cursussen voor aspirant-schrijvers

De Schrijversvakschool biedt een vierjarige deeltijdopleiding voor aspirant-schrijvers. Het programma omvat vijf genres: proza, poëzie, toneel, scenario en essay. Daarnaast zijn er lessen schrijftraining, waarin uiteenlopende aspecten van de schrijfkunst worden beoefend en onderzocht.

Voor wie de schrijfopleiding nog een stap te ver vindt, of voor wie in één enkel genre is geïnteresseerd, zijn er cursussen proza, roman, poëzie, toneel, scenario, essay, jeugdliteratuur en schrijftraining.

Lees meer: Uitgangspunten

Selectie en beoordeling

De studenten van Schrijversvakschool Amsterdam verschillen zeer van opleiding en achtergrond. Het niveau van de Schrijversvakschool is vergelijkbaar met het hoger kunstonderwijs. Er is geen geëigende vooropleiding voor ons onderwijs. De selectie vindt dus plaats aan de poort.

Kandidaten leveren een proeve van hun werk in en motiveren schriftelijk hun inschrijving. Werk en motivatie worden door docenten van de Schrijversvakschool beoordeeld. Daarbij wordt vooral gelet op taalvaardigheid en artistiek ontwikkelingspotentieel.

Lees meer: Selectie en beoordeling

Locatie

De lessen worden gegeven in het fraaie grachtenpand van De Nieuwe School aan Herengracht 274 in Amsterdam.

Bewaren

Bewaren

Gilles van der Loo, auteur

"Ik zou veel meer tijd nodig gehad hebben om beter te worden als ik het alleen had moeten doen."

Eva van Esch, auteur

"Dankzij de Schrijversvakschool hoefde ik niet te leuren met mijn manuscript."

Hans Hogenkamp, directeur

"We zien vaak dat studenten in het laatste jaar een boek afronden, via ons in contact komen met een uitgeverij en dan debuteren."

Vaak gestelde vragen

Inschrijven opleiding

Indien je hebt besloten je in te schrijven voor de opleiding, vul je gegevens dan in op het online-formulier onder aan deze pagina.

Je ontvangt dan per mail een inschrijfformulier in pdf-formaat waarop je gegevens al staan vermeld. Dat formulier kun je uitprinten en ondertekenen, en vervolgens met de gevraagde bijlagen per post naar ons opsturen. Door het inschrijfformulier te ondertekenen en te versturen, verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.

Schrijf je nu in

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Realisatie website: WebLab42