Schrijversvakschool

Selectie & beoordeling

De studenten van de Schrijversvakschool verschillen zeer van opleiding en achtergrond. Het niveau van de Schrijversvakschool is vergelijkbaar met het hoger kunstonderwijs. Er is geen geëigende vooropleiding voor ons onderwijs. De selectie vindt dus plaats aan de poort.

Kandidaten leveren een proeve van hun werk in en motiveren schriftelijk hun inschrijving. Werk en motivatie worden door docenten van de Schrijversvakschool beoordeeld. Daarbij wordt vooral gelet op taalvaardigheid en artistiek ontwikkelingspotentieel.

Selectie opleiding

Elke nieuwe student wordt beoordeeld op basis van ingezonden werk dat uit minimaal vier en maximaal tien bladzijden bestaat (bijvoorbeeld een prozafragment of een aantal gedichten). Tevens verzoeken wij je een curriculum vitae mee te zenden en je inschrijving in een beknopt begeleidend schrijven te motiveren. Het basisjaar start jaarlijks in september. Om voor deelname in aanmerking te komen, dient je werk en de bijbehorende bijlagen uiterlijk 20 juni in drievoud door ons te zijn ontvangen (zie ook de pagina inschrijven opleiding). Half juli verneem je per e-mail of je tot de opleiding bent toegelaten.

Cursus als vooropleiding

Ook ex-cursisten moeten werk inleveren om tot de opleiding te worden toegelaten. Dit kan uiteraard werk zijn dat tijdens de cursus tot stand is gekomen. Vermeld in je begeleidende brief welke cursus je hebt gevolgd en bij welke docent. In geval van twijfel kan de toelatingscommissie dan met deze docent ruggespraak houden. Bovendien kunnen we dan voorkomen dat je in het basisjaar opnieuw les krijgt van dezelfde docent.

Beoordeling

Aan het eind van elk studiejaar beoordeelt de docentenvergadering alle studenten op hun teksten en professionele ontwikkeling. Zie de Studiegids voor een gedetailleerdere omschrijving van de beoordelingsprocedure per studiejaar.

Bekwaamheidsproef

De beoordeling van de bekwaamheidsproef, aan het eind van het vierde jaar, is het werk van een examencommissie, waarin ook specialisten van buiten de Schrijversvakschool zitting hebben. Een kritische rapportage is onderdeel van het getuigschrift.

Toelating basisjaar van de vakopleiding – ‘Het moet potentie hebben’

Maaike

Vanaf begin mei kun je je inschrijven voor het basisjaar van onze vakopleiding. Ter toelating wordt er werk van je gelezen. Waar let de uit schrijfdocenten bestaande vakcommissie bij dat lezen eigenlijk op? Docent en decaan Maaike Bergstra vertelt.

 

'Het werk van de aspirant-eerstejaars wordt door drie schrijvers gelezen, juist omdat de meningen vaak uiteenlopen. Dat is in het voordeel van degene die bij ons wil studeren, er ontstaat overleg.
Een geschikte aspirant laat werk zien waaruit taalvaardigheid en originaliteit spreekt. Zitten er mooie, heldere formuleringen tussen, interessante beelden, of een oorspronkelijke gedachte? Heeft iemand gevoel voor drama? En gevoel voor diepgang, stijl, humor?

Daarbij is het belangrijk dat we de indruk krijgen dat iemand openstaat voor groei. Soms lijkt het alsof een schrijver in spe al een sterk idee heeft van hoe schrijven moet, maar iemand moet wél aan het werk willen. En wij moeten zien wat we iemand aan kunnen bieden, we moeten de mogelijkheden zien. Daarnaast krijgen we graag het beeld dat iemand het schrijven niet zo maar even doet. Daar komt de motivatie bij kijken. Heeft iemand een brede culturele belangstelling, is iemand echt geïnteresseerd in het genre dat hij wil beoefenen? Vooral het lezen is natuurlijk heel belangrijk, want schrijven zonder lezen, dat gaat eigenlijk niet. Schrijf in je motivatiebrief dus gerust iets over je literaire voorkeuren.

Het klinkt allemaal veeleisend misschien, maar het werk hoeft zeker niet perfect te zijn, het moet potentie hebben. Toch kun je ontwikkeling niet 100% voorspellen, dus, bij twijfel raden we vaak aan eerst een cursus te volgen. En ja, bij twijfel speelt in het ene jaar de concurrentie een grotere rol dan in het andere: hoe meer inschrijvingen, hoe meer keuze we hebben om uit te selecteren.'

Vul een geldig e-mailadres in!
Vul uw voornaam in.
Vul uw achternaam in.
Ongeldige invoer

Realisatie website: WebLab42