Schrijversvakschool

Uitgangspunten

Opleiding en cursussen voor aspirant-schrijvers

De Schrijversvakschool biedt een vierjarige deeltijdopleiding voor aspirant-schrijvers. Het programma omvat vijf genres: proza, poëzie, toneel, scenario en essay. Daarnaast zijn er lessen schrijftraining, waarin uiteenlopende aspecten van de schrijfkunst worden beoefend en onderzocht.

Voor wie de schrijfopleiding nog een stap te ver vindt, of voor wie in één enkel genre is geïnteresseerd, zijn er cursussen proza, roman, poëzie, toneel, scenario, essay, jeugdliteratuur en schrijftraining.

De Schrijversvakschool telt ongeveer 100 studenten in de opleiding en verwelkomt jaarlijks circa 500 cursisten. De school heeft, in het verlengde van voorloper 't Colofon, ruim dertig jaar ervaring op het gebied van kwalitatief hoogwaardig schrijfonderwijs.

Filosofie 

De Schrijversvakschool wil de ontwikkeling van een student naar het professionele schrijverschap begeleiden en intensiveren. De docent geeft niet alleen commentaar op voorliggend werk, maar biedt ook inzicht in het schrijven als ambacht.

Ontwikkeling van talent

Natuurlijk begint alles met talent, en ook de Schrijversvakschool kan 'er niet meer uit halen dan erin zit'. Maar als er sprake is van schrijftalent, kan het zich onder begeleiding van professionele schrijvers veel sneller en doelgerichter ontwikkelen. Als de weg om geheel op eigen kracht het professionele schrijverschap te bereiken al een begaanbare is, gaat deze op zijn minst gepaard met veel meer omwegen en dwaalsporen dan noodzakelijk.

Voor de individuele aspirantschrijver is het vaak erg moeilijk vast te stellen of hij of zij voldoende schrijftalent heeft. Ook die toets alleen al kan een reden zijn om weerklank te zoeken bij de Schrijversvakschool. Verder blijkt het vereiste doorzettingsvermogen om tot een publicabel werk te komen, makkelijker op te brengen binnen de structuur van de schrijfopleiding. Iedere week opnieuw moet er werk geleverd worden, en de werkgroepen vormen daarbij een belangrijke ondersteuning.

Het bestaansrecht van ons schrijfonderwijs heeft zich bewezen, getuige de lijst met successen van ex-studenten en -cursisten. Een duidelijke meerderheid van de alumni van de Schrijversvakschool bereikt het beoogde doel, namelijk een professionele publicatie. Vaak komt dat tot stand met behulp van contacten die via de school zijn gelegd. Ook bij het vinden van aansluiting met de literaire wereld vervult de Schrijversvakschool dus een belangrijke functie.

Divers en meerstemmig

De begeleiding op de Schrijversvakschool is principieel divers en meerstemmig. De docenten zijn allereerst schrijver. Vanuit die ervaring doceren zij. De student krijgt tijdens zijn studie verschillende begeleiders. In de loop van de tijd wordt hij dus met diverse opvattingen en benaderingen geconfronteerd.

Het is dus beslist niet zo dat schrijfonderwijs tot 'eenheidsworst' zou leiden, integendeel. Juist aspirant-schrijvers die niet begeleid worden, komen vaak niet verder dan imitaties van hun idolen of het modieus meehobbelen met de tijdgeest. Op de Schrijversvakschool krijgt het vinden van een eigen, authentieke stem volop aandacht. Niet blauwdrukken of schrijfregels vormen daarbij het vertrekpunt, maar het persoonlijke creatieve schrijfproces van de student.

Schrijven als kunst

Bewust is gekozen voor het literaire schrijven. Journalistiek en zakelijk schrijven (zoals PR- en reclameteksten) zijn geen onderdeel van ons pakket. Beschouwend proza en documentaire teksten zijn niet uitgesloten, maar het accent ligt op creatieve fictie en literaire essays.

Schrijven doe je zelf

Schrijven is scheppende arbeid. Een docent kan waardevolle aanwijzingen geven en stimuleren, maar de werkelijke vaardigheid is niet aan te praten. De student zal zelf alle inspanning moeten leveren die nodig is om greep op het materiaal en de vorm te krijgen. Alle romantische verdichtsels ten spijt, bestaat het literaire leven bovenal uit: lezen, schrijven, reflecteren, met anderen van gedachten wisselen, schrappen en herschrijven.

Stichting zonder winstoogmerk

De Schrijversvakschool wordt beheerd door de Stichting Continuïteit Schrijversvakschool. Doelstelling van de stichting is het waarborgen van kwalitatief hoogwaardig schrijfonderwijs in Nederland. De stichting is geen commerciële onderneming, maar ontvangt evenmin subsidie. Het onderwijs wordt in feite tegen kostprijs aangeboden.

Zie de pagina Opleiding voor een uitgebreide beschrijving van de vierjarige schrijfopleiding.

Zie Cursussen voor meer informatie over de schrijfcursussen.

Vul een geldig e-mailadres in!
Vul uw voornaam in.
Vul uw achternaam in.
Ongeldige invoer

Realisatie website: WebLab42