Schrijversvakschool

Privacyverklaring

De Schrijversvakschool, gevestigd te Amsterdam en aldaar ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34166027, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.schrijversvakschool.nl
Postadres: Herengracht 613
1017 CE Amsterdam
tel. 020 7863 845

Persoonsgegevens die wij verwerken

Schrijversvakschool verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Schrijversvakschool verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van je inschrijving en betaling;
 • verzenden van onze digitale nieuwsbrief;
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • je te informeren over wijzigingen m.b.t. onze diensten;
 • het kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot de financiële administratie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Schrijversvakschool bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

De meeste persoonsgegevens die je ons verstrekt komen terecht in de financiële administratie, zoals facturen met je naam en adresgegevens, welke cursus of deel van de opleiding je bij ons hebt afgenomen, alsmede de gegevens omtrent de betaling (het bankrekeningnummer dat gebruikt is voor de betaling, inclusief de tenaamstelling van deze rekening). Voor de financiële administratie geldt een wettelijke bewaartermijn van zeven jaar (fiscale bewaarplicht).

Je telefoonnummer gebruiken wij om contact met je op te kunnen nemen in de periode dat je lessen bij ons volgt. Aan het eind van het studiejaar verwijderen wij alle telefoonnummers van studenten en cursisten die niet meer bij ons ingeschreven staan. Dat houdt in dat je telefoonnummer maximaal één jaar door ons wordt bewaard na afloop van deelname aan een cursus of studiejaar.

Je e-mailadres bewaren wij voor onbepaalde tijd om je onze digitale nieuwsbrief te kunnen sturen. Je kunt de verzending van deze nieuwsbrief op ieder gewenst moment beëindigen waarna we je e-mailadres zullen verwijderen uit onze administratie.

Bij inschrijving is het invullen van je geboortedatum niet verplicht. Wij gebruiken deze gegevens om, met name in de opleiding, de studenten te kunnen onderverdelen in groepen met een evenwichtige leeftijdsopbouw. Net als telefoonnummers worden deze gegevens binnen één jaar na afloop van deelname aan een cursus of studiejaar door ons verwijderd uit de administratie.

Bij een eerste aanmelding voor onze opleiding vragen wij je een cv, eigen werk een een motivatie in te sturen. Deze inschrijfdossiers worden uiterlijk een maand na aanvang van het studiejaar waarop de inschrijving betrekking heeft, door ons vernietigd.

Van studenten die ingeschreven hebben gestaan in de vierjarige deeltijdopleiding bewaren wij de studieresultaten (schriftelijke beoordelingen) gedurende maximaal zeven jaar na hun laatste inschrijving. Het doel daarvan is te kunnen vaststellen in welk studiejaar je kunt instromen indien je de opleiding hebt onderbroken en deze later alsnog wil voortzetten. Je kunt ons te allen tijde verzoeken al je beoordelingen te verwijderen uit onze studentenadministratie. Je kunt de opleiding dan echter niet meer hervatten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Schrijversvakschool verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Het beheer van onze website hebben wij uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf. Je persoonsgegevens die via onze website worden verwerkt zijn daardoor ook voor hen toegankelijk, maar deze gegevens worden niet door hen bewerkt of voor wat voor doel dan ook gebruikt. Met dit bedrijf hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten om de beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens te garanderen.

Als je iDEAL gebruikt om je factuur te betalen, maak je gebruik van de diensten van Mollie Payments. Bepaalde persoonsgegevens worden daarbij door Mollie Payments verwerkt op basis van een eigen verantwoordelijkheid (zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming), zie hiervoor de privacyverklaring van Mollie Payments (https://www.mollie.com/nl/privacy).

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Schrijvervakschool gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Schrijversvakschool en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek. Schrijversvakschool wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Schrijversvakschool neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 

 

Vul een geldig e-mailadres in!
Vul uw voornaam in.
Vul uw achternaam in.
Ongeldige invoer

Realisatie website: WebLab42