Schrijversvakschool


Schrijfopleiding


Vierjarige vakopleiding

Het studiejaar van de vierjarige opleiding loopt van september tot en met juni en bestaat uit 32 lesweken. Met uitzondering van de schoolvakanties zijn er iedere week twee bijeenkomsten van elk drie uur. Er is les op maandag- en woensdagavond van 19 tot 22 uur, en op zaterdag van 10 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur. Studenten in het basisjaar hebben op de twee doordeweekse avonden les, of de gehele zaterdag. Op het inschrijfformulier kun je je voorkeur aangegeven.

Verspreid over het studiejaar zijn er bovendien vijf lees- en kijkblokken. Daarnaast werkt de student zelfstandig.

De producten van het thuiswerk worden in werkgroepen besproken; elke student krijgt commentaar op het individuele werk in uitvoering. Vanaf het derde lesjaar verschuift het accent van de opleiding meer en meer naar zelfwerkzaamheid.

Eerste twee studiejaren: oriëntatiefase

De artistieke bagage van een beginnend schrijver is doorgaans ontoereikend. Zelden zal een eerstejaarsstudent al inzicht hebben in proza, poëzie, essay, toneel én scenario. Doorgaans is ook nog niet helder welke toekomst het persoonlijk talent kan bieden. Daarom ligt het accent in de eerste twee studiejaren op verkenning van de literaire genres en de eigen mogelijkheden. Doorloopt de student deze eerste fase met succes, dan wordt hij toegelaten tot de tweede fase: die van de professionele schrijfpraktijk.

Eerste jaar: verkenning van de vijf literaire genres

Tijdens de oriëntatiefase maken de studenten kennis met verschillende genres, theoretische begrippen, vormprincipes, technieken, methodieken en vingeroefeningen in schrijfkunst. Het eerste jaar gebeurt dit in vijf blokken van elk acht bijeenkomsten per genre (poëzie, toneel, scenario, proza en essay). Daarnaast volgt de eerstejaarsstudent vrijwel het hele jaar schrijftraining, en zijn er de verplichte lees- en kijkblokken. Om tot het tweede studiejaar te worden toegelaten moet de student voor minstens vijf van de zeven modules een positieve beoordeling behalen. 

Tweede jaar: keuze voor het hoofdvak

Aan het eind van het eerste jaar kiest de student twee genres, die worden beoefend in de eerste vijf maanden van het tweede studiejaar. Halverwege het jaar, in januari, wordt de keuze voor het hoofdvak gemaakt. In de tweede helft van het studiejaar volgt de student het hoofdvak en schrijftraining. Aan het eind van het jaar wordt de student beoordeeld op grond van zijn hoofdvakwerkstuk. De beoordeling is streng. Bij twijfel wordt de student niet tot de tweede fase toegelaten.

Schrijvers in opleiding lezend

 

Professionele fase

Het onderwijs in de professionele fase, dus in het derde en vierde studiejaar, behelst verdere ontwikkeling van vormprincipes en techniek, verdieping van inzicht in het eigen schrijfproces en vergroting van de intellectuele mogelijkheden. De student richt zich hierbij op de ontwikkeling van zijn stijl.

Derde jaar: zelfstandig auteur

In het derde jaar volgt de student het hoofdvak en ondersteunende vakken zoals schrijftraining en eindredactie. Het derde jaar is onderverdeeld in twee semesters met verschillende docenten. Die geven weerklank op het geleverde werk, maar de student moet zich nu tot zelfstandig auteur ontwikkelen. In feite begint hij zijn eigen schrijfpraktijk. Dit vereist meer werkuren dan in de eerste twee studiejaren. De student wordt geacht die vrij te maken, ook om zijn vakgebied intensief te verkennen. Een student die in zijn ontwikkeling stagneert kan aan het eind van het derde studiejaar het bindende advies krijgen om dit jaar over te doen, of te stoppen.

Vierde jaar: individuele begeleiding

De begeleiding in het vierde jaar is individueel. De begeleider is een reeds gevestigde auteur op het betreffende vakgebied. Studenten kiezen zelf een begeleider, waarna deze door de school wordt benaderd. Indien de begeleider bewilligt, stellen student en begeleider in onderling overleg werkafspraken en bijeenkomsten vast. Naast de individuele begeleiding kunnen de studenten hun werk in uitvoering periodiek bespreken met jaargenoten. Ook hebben ze toegang tot lees- en kijkblokken, gastlessen, lezingen en andere activiteiten van de school.

In het vierde jaar schrijft de student aan zijn of haar eindexamenproject; een werk dat geschikt moet zijn voor publicatie, vertoning of verfilming. In veel gevallen leidt dit ook tot een eerste professionele publicatie, bijvoorbeeld een debuutroman.

Schrijftraining

Tot en met het derde jaar is er schrijftraining. Daarbij gaat het niet om het eindproduct, maar om fragmentarische oefening. De studenten krijgen opdrachten om hun perceptie ontvankelijker te maken en aan te scherpen, de fantasie te trainen, het associatievermogen te prikkelen, en de grenzen van de verbeelding te verleggen. De zintuigen worden nadrukkelijk aan het werk gezet, vooroordelen gaan overboord, de creatieve durf wordt aangespoord. Er zijn ook opdrachten om technieken aan te leren, procédés toe te passen, uiteenlopende verhaalregisters uit te proberen, en te experimenteren. Schrijftraining wordt in een groot deel van het eerste studiejaar gegeven en in de tweede helft van het tweede jaar. In het derde studiejaar is schrijftraining in principe facultatief.

Aansluiting bij de praktijk

De vijf fictionele genres die deel uitmaken van onze opleiding staan op gelijk niveau. Niettemin zijn er duidelijke verschillen. Prozaschrijvers, dichters en essayisten streven naar een boekpublicatie; toneelschrijvers en scenaristen zullen hun tekst op uitvoering of verfilming moeten afstemmen. Dit veronderstelt dat schrijvers in deze twee genres ook een grondige kennis van de praktijk moeten hebben. Verwerving van die kennis is onderdeel van de opleiding. Vanaf het tweede jaar worden voor studenten toneel en scenario workshops en readings georganiseerd, waarbij hun teksten in samenwerking met acteurs, filmmakers en/of regisseurs, aan de praktijk worden getoetst.

Ook voor de andere genres streven we naar aansluiting bij de praktijk. Zo is er voor derde- en vierdejaarsstudenten een speciale bijeenkomst over de zakelijke kanten van het schrijverschap (auteursrecht, uitgeverscontracten, acquisitie, fondsen, fiscale aangelegenheden). Voor derdejaars proza- en essaystudenten is er een blok met acht lessen eindredactie. Verder worden er in het derde jaar podia georganiseerd waarbij studenten zich kunnen bekwamen in de voordracht van het eigen werk. Ook voor de eerstejaars is er in het voorjaar een dergelijke avond, waar studenten in een ongedwongen sfeer en op vrijwillige basis kunnen voordragen uit eigen werk.

Ten slotte zijn er verspreid over het studiejaar voor alle studenten en cursisten diverse gastlessen, masterclasses en lezingen, bijvoorbeeld door recensenten, redacteuren, uitgevers en -uiteraard- schrijvers. Dergelijke bijeenkomsten worden doorgaans gevolgd door een borrel, waarmee er regelmatig gelegenheid is tot informeel contact met mede-studenten, docenten, medewerkers en andere mensen uit het literaire veld.

Op de pagina uitgangspunten lees je meer over onze werkwijze en onze visie op schrijfonderwijs.

Uitgangspunten

Opleiding en cursussen voor aspirant-schrijvers

Schrijversvakschool Amsterdam biedt een vierjarige deeltijdopleiding voor aspirant-schrijvers. Het programma omvat vijf genres: proza, poëzie, toneel, scenario en essay. Daarnaast zijn er lessen schrijftraining, waarin uiteenlopende aspecten van de schrijfkunst worden beoefend en onderzocht.

Voor wie de schrijfopleiding nog een stap te ver vindt, of voor wie in één enkel genre is geïnteresseerd, zijn er cursussen proza, roman, poëzie, toneel, scenario, essay, jeugdliteratuur en schrijftraining.

Lees meer: Uitgangspunten

Selectie en beoordeling

De studenten van Schrijversvakschool Amsterdam verschillen zeer van opleiding en achtergrond. Het niveau van de Schrijversvakschool is vergelijkbaar met het hoger kunstonderwijs. Er is geen geëigende vooropleiding voor ons onderwijs. De selectie vindt dus plaats aan de poort.

Kandidaten leveren een proeve van hun werk in en motiveren schriftelijk hun inschrijving. Werk en motivatie worden door docenten van de Schrijversvakschool beoordeeld. Daarbij wordt vooral gelet op taalvaardigheid en artistiek ontwikkelingspotentieel.

Lees meer: Selectie en beoordeling

Locatie

De lessen worden gegeven in het fraaie grachtenpand van De Nieuwe School aan Herengracht 274 in Amsterdam.

Routebeschrijving OV/auto

Te voet bent u vanaf het Centraal Station naar het schoolgebouw ongeveer een kwartier onderweg.
De dichtstbijzijnde tramhalte is de halte Dam achter het Koninklijk Paleis, vanaf het Centraal Station bereikbaar met de lijnen 1, 2, 5, 13 en 17 (d.w.z. alle lijnen die vertrekken vanaf de westzijde van het stationsplein).
Parkeren op straat is doorgaans redelijk goed mogelijk, maar de capaciteit is beperkt. Met name op zaterdagmiddag kan het lastig zijn een parkeerplaats te vinden. Automobilisten kunnen ook gebruik maken van parkeergarage De Kolk (Nieuwezijds Voorburgwal 104), op ca. 500 meter loopafstand van de leslocatie. Houdt u zowel op straat als in de parkeergarage rekening met een tarief van ruim 5 euro per uur.

Bewaren

Bewaren

Gilles van der Loo, auteur

"Ik zou veel meer tijd nodig gehad hebben om beter te worden als ik het alleen had moeten doen."

Eva van Esch, auteur

"Dankzij de Schrijversvakschool hoefde ik niet te leuren met mijn manuscript."

Hans Hogenkamp, directeur

"We zien vaak dat studenten in het laatste jaar een boek afronden, via ons in contact komen met een uitgeverij en dan debuteren."

Vaak gestelde vragen

Zijn jullie de 'echte' Schrijversvakschool?

Ja, onze opleiding en cursussen bestaan al ruim dertig jaar en genieten een goede reputatie. De laatste jaren zijn er enkele commerciële initiatieven gestart die verwarring creëren door in hun uitingen onze naam te gebruiken of woorden die daar sterk op lijken ('vakschool voor schrijvers', 'schrijversschool' e.d.), onder andere in gesponsorde zoekresultaten. Laat je dus niet misleiden!

Wanneer beginnen de lessen van de opleiding?

De lessen beginnen, afhankelijk van of je doordeweeks bent ingedeeld of op zaterdag, op de eerste maandag respectievelijk de eerste zaterdag van september.

Is de leslocatie toegankelijk voor mindervaliden?

De lessen voor de opleiding worden gegeven in een monumentaal grachtenpand zonder lift. Helaas geldt voor alle lokalen dat het onvermijdelijk is om ten minste één verdieping door middel van traptreden te overbruggen. Indien het voor jou van belang is het aantal traptreden zo veel mogelijk te beperken, vermeld dit dan op je inschrijfformulier onder 'opmerkingen'.

Wat is de leslocatie?

De lessen worden gegeven aan de Herengracht 274 in Amsterdam. Deze locatie is zowel met de auto als openbaar vervoer uitstekend bereikbaar. Zie ook de pagina route voor een routebeschrijving.

Ik ben te laat met inschrijven en wil graag alsnog een cursus volgen, kan dit?

Soms is er nog plaats en dan ben je van harte welkom. Bel dan vrijblijvend met 020-2600066 of stuur een e-mail.

Hoe laat begint mijn les?

Avondlessen zijn altijd van 19.00 tot 22.00 uur. Op zaterdagochtend is er les van 10.00 tot 13.00 uur en op zaterdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. Het gebouw is vanaf een halfuur voor aanvang van de lessen toegankelijk.

Kan ik het lesgeld voor de opleiding in termijnen betalen?

Ja, in dat geval machtig je ons het lesgeld in tien maandelijkse termijnen van je rekening af te schrijven. Het machtigingsformulier ontvang je tegelijk met je factuur.

Wat zijn de kosten?

Zie de pagina Kosten.

Wanneer zijn de vakanties?

Zie het vakantierooster voor een overzicht van de vakantiedata.

Schrijf ik me meteen voor de hele opleiding van vier jaar in?

Nee, je bent steeds voor één studiejaar ingeschreven bij de opleiding. De school stuurt je aan het eind van het studiejaar een inschrijfformulier voor de hogere jaren. Als je geen inschrijfformulier inlevert, word je niet ingedeeld.

Mag ik ook journalistiek werk insturen?

Op grond van journalistiek werk is het niet goed mogelijk om je potentie ten aanzien van het artistieke schrijven te beoordelen. Als je ervoor kiest om proza in te sturen, beperk je dan tot fictie of literaire non-fictie.

Wat voor werk moet ik insturen voor toelating in het basisjaar van de deeltijdopleiding?

Dat kan in ieder genre geschreven zijn, bij voorbeeld een prozafragment en/of een aantal gedichten, maar niet meer dan tien bladzijden. Zie de pagina inschrijven opleiding voor meer informatie over de met jouw inschrijving mee te zenden bijlagen.

Hoe hoog is de werkdruk, en krijgen studenten huiswerk?

Tijdens de opleiding heb je in de eerste fase twee dagdelen per week les. Daarnaast moet je rekening houden met minimaal twee dagdelen per week (ongeveer 8 uur) die je besteedt aan het uitwerken van opdrachten.

In de tweede fase neemt de werkdruk toe.

 

Studiegids

Studenten uit de opleiding kunnen op deze pagina allerlei informatie met betrekking tot het actuele studiejaar terugvinden zoals lesroosters, beoordelingsprocedures en planning van activiteiten.

 
 

Bekijk studiegids

Inschrijven opleiding

Indien je hebt besloten je in te schrijven voor de opleiding, vul je gegevens dan in op het online-formulier onder aan deze pagina.

Je ontvangt dan per mail een inschrijfformulier in pdf-formaat waarop je gegevens al staan vermeld. Dat formulier kun je uitprinten en ondertekenen, en vervolgens met de gevraagde bijlagen per post naar ons opsturen. Door het inschrijfformulier te ondertekenen en te versturen, verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.

Naast één exemplaar van het ondertekende inschrijfformulier verzoeken wij je de volgende bijlagen in drievoud mee te zenden:

  • een begeleidend schrijven waarin je je inschrijving kort toelicht (motivatiebrief)
  • een (beknopt) curriculum vitae
  • minimaal 4 en maximaal 10 pagina's eigen werk, geschreven in één of ten hoogste twee van de aan onze school onderwezen genres (proza, poëzie, scenario, toneel of essay).

Wij verzoeken je vriendelijk deze bijlagen te verzenden in drie gesorteerde bundels (waarbij iedere bundel dus een exemplaar van brief, c.v. en eigen werk bevat), met vermelding van je naam op iedere afzonderlijke bijlage.

Stuur inschrijfformulier en bijlagen naar:

Schrijversvakschool Amsterdam
t.a.v. Toelatingscommissie basisjaar
Postbus 92263
1090 AG Amsterdam

Voor het studiejaar 2018-2019 dienen we je aanmelding uiterlijk 19 juni 2018 te hebben ontvangen.

Je krijgt uiterlijk 20 juli 2018 per e-mail bericht of je bent toegelaten.

Inschrijfformulier basisjaar opleiding

Vul uw voornaam in
Invalid Input
Vul uw achternaam in
Vul uw straatnaam in
Vul uw huisnummer in
Vul uw postcode in
Vul uw woonplaats in
Vul uw telefoonnummer in
Invalid Input
Vul een geldig e-mailadres in
Vul uw geboortedatum in
Vul uw geboorteplaats in
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Please let us know your message.
Vink aan dat u akkoord gaat met de voorwaarden
Er is iets misgegaan. Het gaat om de eerste vijf letters, zonder spaties ertussen

Schrijf je nu in

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input