Schrijversvakschool

Studiegids vierde jaar

In het vierde jaar werk je onder individuele begeleiding aan je afstudeerproject. De beoogde begeleider leest een selectie van je werk en besluit na lezing en een gesprek met de student over de samenwerking.

De positie van de begeleider is niet dezelfde als die van een docent. Het initiatief voor bijeenkomsten moet van de student komen. Overigens vinden deze ontmoetingen in principe niet meer plaats in het schoolgebouw.

Op zeker moment kan het eindwerk op gezamenlijk verzoek van student en begeleider worden voorgelegd aan een tweede lezer, een docent van de school.

Als vierdejaars heb je recht op 30 uur individuele begeleiding. In de praktijk blijkt dit doorgaans voldoende. Mocht dit aantal toch niet toereikend zijn, dan stellen student en begeleider in overleg vast hoeveel extra uren noodzakelijk zijn en geven dit door aan school. De extra uren worden vervolgens aan je in rekening gebracht à 50 euro per uur.

Het is toegestaan langer dan een jaar over het afstudeerproject te doen, met een maximum van drie jaar. Nadien komen het eventuele restant aan begeleidingsuren en het recht op een examenbeoordeling in principe te vervallen.

Tweemaal per jaar komen de vierdejaars op school bijeen om hun schrijfervaringen uit te wisselen. Verder ben je welkom bij de lees- en kijkblokken, bij de voorlichtingsbijeenkomst over de zakelijke kanten van het schrijverschap en bij lezingen en borrels. Ook mag je deelnemen aan de workshops voordracht eigen werk voor proza– en poëziestudenten.

Examen

Voor het examen moet een tekst worden ingeleverd van een omvang en kwaliteit die van professionaliteit getuigt. Deze tekst wordt goed leesbaar, verzorgd en in drievoud ingeleverd. In principe is deze tekst geschikt voor publicatie, vertoning of verfilming. Het werk wordt minimaal een maand voor de beoogde afstudeerdatum ingeleverd. Is het werk onder het niveau dat de school van je mag verwachten, dan wordt je gevraagd het werk uit de examenprocedure terug te trekken. Onderdeel van het diploma is een kritisch rapport van een examencommissie die bestaat uit de begeleider en twee vakgenoten.

Data vierde jaar

Bijeenkomsten vierdejaars:
zaterdag 4 november 2023 om 15.00 uur en
zaterdag 18 mei 2024 om 15.00 uur

Voorlichting literaire beroepspraktijk:
zaterdag 18 mei 2024 om 17.00 uur (aansluitend op de vierdejaarsbijeenkomst)

Inleveren examenwerk:
de zaterdagen 4 november 2023 en 18 mei 2024

Diplomering en borrel:
de zaterdagen 16 december 2023 en 29 juni 2024

Overige data

 

Vul een geldig e-mailadres in!
Vul uw voornaam in.
Vul uw achternaam in.
Ongeldige invoer

Realisatie website: WebLab42