Schrijversvakschool


Schrijversvakschool tijdens coronacrisis


Het coronavirus en onze lessen in studiejaar 2020-2021

De situatie rondom het coronavirus zal ook op de middellange termijn van invloed zijn op de manier waarop er op onze school les wordt gegeven. Omdat onduidelijk is hoe de ontwikkelingen zullen verlopen, houden wij rekening met verschillende scenario’s.

Waarschijnlijk zal de richtlijn om anderhalve meter afstand te houden nog geruime tijd van kracht blijven. Waar dat mogelijk is zullen we in het studiejaar 2020-2021 lesgeven op locaties waar de anderhalve meter afstand in acht genomen kan worden. Daarnaast bieden we alle cursusvormen ook online aan, voor iedereen die daar de voorkeur aan geeft.

Hieronder kun je lezen wat dit concreet betekent voor onze lessen in volgend studiejaar 2020-2021 in zowel cursussen als de opleiding.

Online lessen

Al onze online lessen worden gegeven met behulp van een gebruiksvriendelijke videoverbinding waar inmiddels goede ervaringen mee zijn opgedaan, ook in grotere groepen. Deze vorm sluit zoveel mogelijk aan bij onze gebruikelijke manier van lesgeven, waarbij het verbale en visuele contact tussen de docent en groep een belangrijke rol speelt. Om die reden hebben wij niet gekozen voor een lesvorm met overwegend schriftelijk commentaar.

Bij de online cursussen geldt een maximale groepsgrootte van 8 deelnemers en duren de lessen 2,5 uur.
De cursussen op locatie hebben een maximale groepsgrootte van 10 deelnemers en de lessen duren 3 uur.

Cursussen

Voor alle herfst-, winter en voorjaarscursussen in het studiejaar 2020-2021 heb je de keuze om je in te schrijven voor cursussen op locaties in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Den Bosch óf om de cursus online te volgen.
De lesdata van zowel de cursus op locatie als de online cursus vind je op de pagina van de betreffende cursus.

De cursussen in Rotterdam, Den Haag en Den Bosch gaan in principe door, op die locaties is er een protocol om de anderhalve meter afstand in acht te kunnen nemen. In Het Koorenhuis in Den Haag moeten we de maximale groepsgrootte tijdelijk terugbrengen naar maximaal 7 deelnemers.
Een protocol m.b.t. anderhalve meter afstand is er in Amsterdam ook, maar de capaciteit van het gebouw neemt daardoor aanzienlijk af zodat alleen de lessen van de opleiding op de locatie gegeven kunnen worden en er geen ruimte is ook de cursussen te huisvesten. Wij gaan in ieder geval cursussen geven in de Beurs van Berlage, Oudebrugsteeg 9 Amsterdam (ingang aan de noordzijde, tegenover CS).

Als een cursus op locatie toch niet door kan gaan, wordt dit tijdig bekendgemaakt en krijg je de keuze om de cursus alsnog online te volgen, of de cursus kosteloos te annuleren. Wij garanderen iedere deelnemer die zich tijdig voor een cursus op locatie heeft ingeschreven en dat wil omzetten naar een online cursus, een plaats. Wel is het denkbaar dat de lesdata of de docent zullen afwijken, al proberen we dat zoveel mogelijk te voorkomen.
Heeft de online cursus hoe dan ook je voorkeur, schrijf je dan gewoon rechtstreeks in voor de online cursus. Deze cursussen zullen altijd geheel online plaatsvinden, ook als gedurende de loop van de cursus bepaalde beperkingen worden opgeheven.

De zomerse schrijfweken in Frankrijk (juli en augustus) en Kloosterburen (september) vinden plaats op locaties waar de anderhalve meter afstand goed in acht genomen kan worden en zullen gewoon doorgaan. De reisbeperkingen naar Frankrijk zijn inmiddels opgeheven.

Opleiding

Onder normale omstandigheden vinden de lessen van onze opleiding plaats op onze locatie in Amsterdam. Vanaf september 2020 zullen de lessen in het tweede en derde jaar weer op de locatie aan de Herengracht worden gegeven waarbij de anderhalve meter afstand in acht genomen zal worden.
Voor de eerstejaarsgroepen is de kans groot dat zij de ene week online les hebben en de andere week op locatie. Dit omdat wij op de Herengracht maar één ruimte beschikbaar hebben waarin het grotere aantal studenten in een eerstejaarsgroep samen les kan krijgen met inachtneming van de anderhalve meter afstand. 

In de verdere toekomst zal het ons uitgangspunt blijven dat alle lessen in de opleiding zoveel mogelijk op onze locatie in Amsterdam worden gegeven.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Ongeldige invoer

Realisatie website: WebLab42