Schrijversvakschool


Schrijversvakschool tijdens coronacrisis


Het coronavirus en onze lessen in studiejaar 2020-2021

De situatie rondom het coronavirus zal ook op de middellange termijn van invloed zijn op de manier waarop er op onze school les wordt gegeven. Omdat onduidelijk is hoe de ontwikkelingen zullen verlopen, houden wij rekening met verschillende scenario’s.
Onze twee voornaamste uitgangspunten zijn dat wij alle richtlijnen van de overheid respecteren en dat wij het belangrijk vinden dat iedereen met een veilig gevoel schrijfonderwijs bij ons kan volgen, inclusief degenen die zich rekenen tot de zogenaamde kwetsbare groepen.

Waarschijnlijk zal de richtlijn om anderhalve meter afstand te houden nog geruime tijd van kracht blijven. Op onze leslocaties is het praktisch niet mogelijk om de anderhalve meter afstand in alle ruimtes in acht te nemen. Zolang deze richtlijn van kracht is zullen wij daarom alle lessen in opleiding en cursussen online organiseren.

Wij kunnen ons voorstellen dat er in de loop van volgend studiejaar een periode zal volgen waarin het wat de overheid betreft weer mogelijk zal zijn om in groepen samen te komen, maar dat nog niet iedereen zich er comfortabel bij voelt om in een klaslokaal met een groep mensen les te hebben. Wat betreft een mogelijke terugkeer naar het lesgeven op locatie zullen wij als regel hanteren dat wanneer een groep in opleiding of cursus eenmaal online is begonnen, de lessen ook online zullen worden afgemaakt, zodat niemand tussentijds voor verrassingen komt te staan.

Hieronder kun je lezen wat dit concreet betekent voor onze lessen in volgend studiejaar 2020-2021 in zowel cursussen als de opleiding.

Lesvorm

Al onze online lessen worden gegeven met behulp van een gebruiksvriendelijke videoverbinding waar inmiddels goede ervaringen mee zijn opgedaan, ook in grotere groepen. Deze vorm sluit zoveel mogelijk aan bij onze gebruikelijke manier van lesgeven, waarbij het verbale en visuele contact tussen de docent en groep een belangrijke rol speelt. Om die reden hebben wij niet gekozen voor een lesvorm met overwegend schriftelijk commentaar.

De cursussen op locatie hebben een maximale groepsgrootte van 10 deelnemers en de lessen duren 3 uur. Bij de online cursussen geldt een maximale groepsgrootte van 8 deelnemers en duren de lessen 2,5 uur.

Cursussen

Voor alle herfst-, winter en voorjaarscursussen in het studiejaar 2020-2021 heb je de keuze om je in te schrijven voor cursussen op onze gebruikelijke locaties in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Den Bosch óf om de cursus online te volgen.
De lesdata van zowel de cursus op locatie als de online cursus vind je op de pagina van de betreffende cursus.
De cursussen op locatie zijn onder voorbehoud en gaan alleen door indien de beperkende maatregelen die de organisatie van de cursus praktisch onmogelijk maken zijn opgeheven, inclusief de richtlijn van anderhalve meter afstand.

Als de cursus op locatie niet doorgaat, wordt dit tijdig bekendgemaakt en krijg je de keuze om de cursus alsnog online te volgen, of de cursus kosteloos te annuleren. Wij garanderen iedere deelnemer die zich tijdig voor een cursus op locatie heeft ingeschreven en dat wil omzetten naar een online cursus, een plaats. Wel is het denkbaar dat de lesdata of de docent zullen afwijken, al proberen we dat zoveel mogelijk te voorkomen.

Heeft de online cursus hoe dan ook je voorkeur, schrijf je dan gewoon rechtstreeks in voor de online cursus. Zoals eerder opgemerkt zullen deze cursussen geheel online plaatsvinden, ook als gedurende de loop van de cursus het lesgeven op locatie weer mogelijk wordt.

Opleiding

Onder normale omstandigheden vinden de lessen van onze opleiding plaats op onze locatie in Amsterdam. Dit zal alleen mogelijk zijn als beperkende maatregelen die wij op die locatie niet kunnen garanderen, zoals de richtlijn van anderhalve meter afstand, zijn opgeheven. Tot die tijd zullen ook deze lessen online worden gegeven.

Als de eerstejaarsgroepen in september online van start gaan, en het in de loop van het studiejaar door opheffing van bepaalde beperkende maatregelen mogelijk is weer op locatie les te gaan geven, zullen wij in principe daartoe overgaan. Indien het voor sommige studenten van zwaarwegend belang is het studiejaar toch online te vervolgen, bijvoorbeeld omdat zij of hun gezinsleden behoren tot kwetsbare groepen, zullen wij zoeken naar een oplossing. Wellicht dat een deel van de eerstejaarsstudenten het studiejaar dan online kan afmaken. Voor studenten die om een andere reden het jaar liever online afmaken, bijvoorbeeld omdat dat hen reistijd scheelt, kunnen we dit niet garanderen.

Ook in de verdere toekomst zal het ons uitgangspunt blijven dat alle lessen in de opleiding op onze locatie in Amsterdam worden gegeven.
Studenten die op dit moment al de opleiding volgen, worden per mail op de hoogte gehouden over de lessen in het tweede en derde jaar gedurende het studiejaar 2020-2021.

Invalid Input
Invalid Input
Ongeldige invoer
Invalid Input
Invalid Input

Realisatie website: WebLab42