Schrijversvakschool


Studiegids - Staf


Staf

Drie mensen regelen de onderwijskundige en zakelijke belangen van de school:

Femke Baljet, als coördinator;
Maaike Bergstra, als decaan;
Hans Hogenkamp, als directeur.

Femke is een eerste aanspreekpunt voor zaken van algemene en administratieve aard. Berichten van verhindering of verhuisberichten kun je aan haar doorgeven. Je kunt bij haar ook terecht voor vragen over leesblokavonden en andere activiteiten. Verder verschaft ze informatie aan belangstellenden en verzorgt ze de publiciteit van de school. Je kunt haar telefonisch bereiken op 020-2600066, of per e-mail op femke@schrijversvakschool.

Als decaan is Maaike verantwoordelijk voor de inhoud van het curriculum en de beoordelingsprocedures. Zij coördineert de begeleiding van vierdejaarsstudenten en is het aanspreekpunt voor allerlei problemen die van invloed kunnen zijn op het verloop van je studie. Als vertrouwenspersoon is zij ook aanspreekbaar over problemen die persoonlijk van aard zijn. Desgewenst adviseert zij studenten bij hun vakkenkeuze. Je kunt haar bereiken per e-mail op maaike@schrijversvakschool.

Hans is zowel zakelijk als inhoudelijk directeur van de school. Hij zorgt voor de lesroosters, de groepsindeling en de jaarplanning. Verder regelt hij de financiële aangelegenheden en dus kun je bij hem terecht voor alle vragen omtrent de betaling van het lesgeld. Als directeur is hij uiteraard de eindverantwoordelijke voor het beleid en de algehele gang van zaken op school. Je kunt hem bereiken per e-mail op hans@schrijversvakschool.

De conciërges van de school (Kariem en Tycho) zijn op lesdagen meestal het aanspreekpunt voor praktische zaken (verwarming, apparatuur, fotokopieën). Femke, Hans en Maaike zijn ook regelmatig aanwezig, maar doorgaans het beste te bereiken per e-mail. Het telefoonnummer van de school is 020-2600066.

 

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Ongeldige invoer

Realisatie website: WebLab42