Schrijversvakschool

Studiegids eerste jaar

Eerste jaar

Het basisjaar bestaat uit zeven modules: schrijftraining, de vijf vakken proza, poëzie, scenario, toneel en essay, en het Leeslab. De lessen schrijftraining worden verdeeld in twee blokken, één in het najaar en één in het voorjaar.
Als eerstejaars ben je verplicht alle schrijfmodules te volgen en je kunt alleen naar het tweede jaar indien je voor minstens vijf schrijfmodules een positieve beoordeling krijgt.
Bij de Leeslabs volstaat het bijwonen van minimaal vier bijeenkomsten voor het verkrijgen van een positieve beoordeling. Maar je mag ook meer Leeslabs bijwonen.
Omdat de Leeslabs ook komend schooljaar per zoom gegeven zullen worden, is het niet nodig om een keuze door te geven.In oktober ontvang je een mail met het jaarprogramma, vlak voor aanvang van de Leeslabs ontvang je de links. Je kunt dan zelf kiezen aan welk Leeslab je deelneemt. 

Voor schrijftraining krijg je in het eerste en tweede blok verschillende docenten. In de eindvergadering bepalen de vijf vakdocenten en je twee docenten schrijftraining of je schrijven zich voldoende heeft ontwikkeld om toegelaten te worden tot het tweede jaar. Doubleren is in het eerste jaar in principe niet mogelijk. 

De tweede schrijftrainer houdt het eindgesprek en zal het advies van de docentenvergadering overbrengen. In dat gesprek ontvang je tevens een schriftelijke beoordeling van alle zes docenten. Ook wordt je vakkenkeuze van commentaar voorzien. Naar aanleiding daarvan kun je je vakkenkeuze nog per e-mail wijzigen tot 24 juni 2022.

In het voorjaar, op 2 april 2022, vindt de Eerstejaarssalon plaats, waarbij je op vrijwillige basis kunt voordragen uit eigen werk.

Rooster basisjaar
Data basisjaar
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Ongeldige invoer

Realisatie website: WebLab42