Schrijversvakschool

Naast de vierjarige schrijfopleiding biedt de Schrijversvakschool de volgende schrijfcursussen:

Aanmelden schrijfcursus

Onderwijspraktijk

De onderwijspraktijk van de schrijfcursussen is in principe niet anders dan die van de vierjarige schrijfopleiding. De cursusdocent - zelf schrijver en vanuit die ervaring docerend - geeft niet alleen commentaar op de teksten die ter tafel komen, maar biedt ook inzicht in het schrijven als ambacht. Niettemin is er een verschil: waar studenten van de opleiding op professionaliteit worden beoordeeld, richt het commentaar van de cursusdocent zich op stimulering. Het werk dat cursisten inbrengen bepaalt mede wat er aan lesstof ter sprake komt. De praktijk loopt dus op de theorie vooruit.

Groepen

man bladert boek door

Een cursusgroep komt achtmaal drie uur bijeen, zowel op locatie als online.
Daarnaast werkt de cursist zelfstandig. De producten van het thuiswerk worden in de groep besproken. Elke cursist krijgt commentaar op het werk in uitvoering en wordt daarbij op het eigen schrijfniveau aangesproken en gestimuleerd.

Een cursusgroep roman of verhalende non-fictie telt maximaal acht deelnemers, een cursusgroep kort verhaal, poëzie, toneel, essay, schrijftraining, column, creative writing of jeugdliteratuur maximaal tien. Bij de online-variant van de reguliere cursussen gaat het om maximaal 8 deelnemers en bij de cursussen voor gevorderden; roman, speelfilm en verhalende non-fictie, om 7 deelnemers. 

Bij overintekening binnen de inschrijftermijn probeert de school een of meerdere parallelgroepen met andere docenten te vormen. Je krijgt dan de gelegenheid een voorkeur op te geven.

  

Toelating tot de deeltijdopleiding

De geslaagde afronding van een schrijfcursus kan in principe toegang geven tot de vierjarige deeltijdopleiding; daarbij is het studieadvies van je cursusdocent van doorslaggevend belang. Toch moet je ook na een positief advies van je cursusdocent altijd eigen werk inleveren. Een proeve van je cursuswerk kan volstaan.

Rooster

De schrijfcursussen vinden plaats op doordeweekse avonden van 19:00 tot 22:00 uur of op zaterdagochtenden van 10:00 tot 13:00 uur of op zaterdagmiddagen van 14:00 tot 17:00 uur. De dagen en de lesdata staan bij de afzonderlijke cursussen vermeld. 

Kosten

Alle schrijfcursussen kosten € 545, met uitzondering van de cursussen roman en verhalende non-fictie die € 745 kosten. Zie voor meer informatie de pagina kosten.

Te laat met inschrijven?

Ben je te laat met inschrijven en wil je toch graag een schrijfcursus doen? Soms is er nog plaats. Bel voor informatie met 020-7863 845 of stuur een e-mail.

 

Vul een geldig e-mailadres in!
Vul uw voornaam in.
Vul uw achternaam in.
Ongeldige invoer

Realisatie website: WebLab42