Schrijversvakschool

Studiegids tweede jaar

Het tweede studiejaar is opgebouwd uit twee semesters. De groepen krijgen 13 of 14 lessen per semester, groepen met minder dan 6 studenten krijgen kortere lessen (zie groepsgrootte en lesuren).

Als tweedejaarsstudent volg je in het najaarssemester twee van de vijf vakken. In het voorjaarssemester kun je dezelfde twee vakken volgen als in het najaarssemester, of één van deze vakken en daarnaast schrijftraining. 
Voor ieder semester moet je je opnieuw inschrijven. De uiterste inschrijfdatum is 1 december 2024 (voorjaarssemester) en 27 juni 2025 (najaarssemester).

Na twee volledige semesters met twee vakken te hebben gevolgd kun je werk inleveren voor een overgangsbeoordeling naar het derde jaar.
Het vak waarvoor je werk inlevert moet dan in beide semesters onderdeel hebben uitgemaakt van je vakkencombinatie.
Het is ook mogelijk de studielast van het tweede jaar over een langere periode te spreiden. Kijk in de studiegids-pagina onder 'Verlengen, spreiden en tarieven' voor de mogelijkheden.

Ook het leeslab is voor tweedejaarsstudenten verplicht. Zie de pagina Leeslab voor meer informatie.

Beoordeling

Op maandag 6 januari en dinsdag 7 januari 2025 zijn er een tussentijdse docentenvergaderingen ter bespreking van de studievoortgang. De vakdocent doet de student daarvan verslag. 

Aan het einde van het schooljaar levert de student voor ieder gevolgd vak (behalve voor schrijftraining) werk in, in drievoud geprint of gekopieerd en met op iedere bladzijde naam, paginanummering en de titel van het werk. Doorgaans zal dit werk uit het tweede semester zijn; eerder werk is niet nodig, maar in overleg met de docent wel toegestaan.
Zaterdag 31 mei 2025 is de inleverdatum. Van 10:00 tot 17:00 uur is er gelegenheid om het werk op school af te geven, maar op een eerdere lesdag afgeven kan natuurlijk ook. Vanaf 15:00 uur is er een borrel. Wil je het per post opsturen, stuur het dan ruim op tijd naar ons kantoor, Herengracht 613, 1017 CE Amsterdam. N.B. Stuur je werk dus niet naar Herengracht 274.

Het werk wordt in principe gelezen door de vakdocent, de vakdocent van het eerste semester en een derde vakdocent. De docenten formuleren in de beoordelingsvergaderingen op 18, 19 en 20 juni 2025 gezamenlijk een bindend advies, dat in een eindgesprek met de vakdocent wordt weergegeven. Op 21, 23 of 25 juni, afhankelijk van de lesdag, worden de eindgesprekken gevoerd.

De beoordeling is streng; bij twijfel wordt de student niet toegelaten tot het derde jaar. In sommige gevallen krijgt de student de gelegenheid het tweede jaar te verlengen met ten minste één semester.

Rooster tweede jaar
Data tweede jaar

Zie het rooster tweede jaar voor de lesdata en de pagina Leeslab voor de data van dit lesprogramma.

Overige data:

 

Vul een geldig e-mailadres in!
Vul uw voornaam in.
Vul uw achternaam in.
Ongeldige invoer

Realisatie website: WebLab42