Schrijversvakschool

Contact Schrijversvakschool

Please let us know your name.
Vul een geldig e-mailadres in
Please write a subject for your message.
Vul uw vraag of bericht in
Er is iets misgegaan. Het gaat om de eerste vijf letters, zonder spaties ertussen

Studiegids

Studenten uit de opleiding kunnen op deze pagina allerlei informatie met betrekking tot het actuele studiejaar terugvinden zoals lesroosters, beoordelingsprocedures en planning van activiteiten.

 
 

 

Studiegids algemeen

Algemeen

Afmelden

Ben je verhinderd, dan kun je dat doorgeven via e-mail. Ook kun je hiervoor gebruikmaken van ons telefoonnummer 020-7863 845. Als de docent verhinderd is en de groep niet meer per e-mail kan worden bereikt, wordt de verst wonende student door ons ingelicht. We vertrouwen erop dat de studenten elkaar vervolgens telefonisch op de hoogte stellen.

Adreswijzigingen

Geef wijzigingen in je contactgegevens niet alleen door aan je docent en klasgenoten, maar ook aan de administratie van de school (via e-mail) zodat je gegevens kunnen worden aangepast.

Publicaties

Op onze website houden wij de successen van onze studenten in hun nieuwe vakgebied bij. Vermelding van publicaties in tijdschriften of boekvorm, van voorstellingen, verfilming en uiteraard ook nominaties en bekroningen vernemen wij dan ook graag via e-mail.

Inschrijven

Je bent steeds voor een jaar ingeschreven bij de opleiding. Aan het eind van het studiejaar schrijf je je opnieuw in, De inschrijfformulieren vind je op de website, onderaan deze pagina. Je kunt dan opnieuw voorkeur voor een dagdeel aangeven. Als je geen inschrijfformulier inlevert, word je niet ingedeeld. Het is prettig om je inschrijving al vóór de beoordelingsvergadering te hebben ontvangen. Zo kan je vakkenkeuze of je voorstel voor een vierdejaarsbegeleider van commentaar worden voorzien. Ook voor hogerejaars gelden de Algemene Voorwaarden zoals vermeld op de website. Uiterste inschrijfdatum is vrijdag 23 juni 2023. Wijzigen en annuleren is mogelijk tot 1 juli 2023.

Fondsen

Studenten kunnen op eigen initiatief bijdragen in de studiekosten verwerven. Er zijn verschillende particuliere fondsen waar je ondersteuning kunt vragen. Voor studenten van het tweede jaar of hoger kan de school een referentie verschaffen.

Klachten

Bij moeilijkheden zijn docenten en leden van de staf beschikbaar voor een gesprek. Als het probleem niet naar behoren wordt opgelost, kun je de klachtprocedure in werking zetten of contact opnemen met onze externe vertrouwenspersoon. Meer informatie daarover vind je hier.

  

Staf

Drie mensen regelen de onderwijskundige en zakelijke belangen van de school:

Femke Baljet, als coördinator;
Maaike Bergstra, als decaan;
Hans Hogenkamp, als directeur.

Femke is een eerste aanspreekpunt voor zaken van algemene en administratieve aard. Berichten van verhindering of verhuisberichten kun je aan haar doorgeven. Je kunt bij haar ook terecht voor vragen over leesblokavonden en andere activiteiten. Verder verschaft ze informatie aan belangstellenden en verzorgt ze de publiciteit van de school. Je kunt haar telefonisch bereiken op 020-7863 845, of per e-mail op femke@schrijversvakschool.

Als decaan is Maaike verantwoordelijk voor de inhoud van het curriculum en de beoordelingsprocedures. Zij coördineert de begeleiding van vierdejaarsstudenten en is het aanspreekpunt voor allerlei problemen die van invloed kunnen zijn op het verloop van je studie. Als vertrouwenspersoon is zij ook aanspreekbaar over problemen die persoonlijk van aard zijn. Desgewenst adviseert zij studenten bij hun vakkenkeuze. Je kunt haar bereiken per e-mail op maaike@schrijversvakschool.

Hans is zowel zakelijk als inhoudelijk directeur van de school. Hij zorgt voor de lesroosters, de groepsindeling en de jaarplanning. Verder regelt hij de financiële aangelegenheden en dus kun je bij hem terecht voor alle vragen omtrent de betaling van het lesgeld. Als directeur is hij uiteraard de eindverantwoordelijke voor het beleid en de algehele gang van zaken op school. Je kunt hem bereiken per e-mail op hans@schrijversvakschool.

De conciërges van de school (Boris en Dorro) zijn op lesdagen meestal het aanspreekpunt voor praktische zaken (verwarming, koffieautomaten, audiovisuele apparatuur, fotokopieën). Femke, Hans en Maaike zijn ook regelmatig aanwezig, maar doorgaans het beste te bereiken per e-mail. Het telefoonnummer van de school is 020- 7863 845.

 

Gebouw

Kantoor 

Schrijversvakschool Amsterdam geeft les in het gebouw aan de Herengracht 274 te Amsterdam (zie ook de routebeschrijving). Een enkele keer is er ook les op Herengracht 613. De conciërges van onze school zijn op lesdagen meestal het aanspreekpunt voor praktische zaken. Femke Baljet, Hans Hogenkamp en Maaike Bergstra zijn ook regelmatig aanwezig, maar doorgaans het beste te bereiken per e-mail. Zie de pagina contact voor de betreffende e-mailadressen. Het telefoonnummer van de school is 020-7863 845.

Lestijden

Op maandag-, woensdag-, en donderdagavonden is er les van 19:00 tot 22.00 uur, op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. Het gebouw is een half uur voor aanvang van de lessen toegankelijk.

Lokalenrooster en mededelingen

Het lokalenrooster vind je op het prikbord in de gang op de begane grond, ter hoogte van het trappenhuis. Eventuele mededelingen zoals lokalenwijzigingen hangen op de tussendeur meteen na de entree.

Kantine

Koffie, thee en koekjes zijn gratis verkrijgbaar in de pantry op de begane grond (aan het eind van de gang links). We waarderen het, het milieu indachtig, als je je eigen mok meeneemt. Er is ook een frisdrankautomaat. De tuinkamer aan de achterzijde van het pand doet dienst als pauzeruimte, en vandaaruit is ook de tuin zelf toegankelijk.

Kopiëren

In de docentenkamer op de begane grond is een kopieerapparaat aanwezig. Faciliteiten om te printen zijn er niet. Zorg er dus voor dat je een geprinte versie van je werk meeneemt.

Roken

Roken is in het hele gebouw verboden, maar toegestaan in de tuin achter het pand. Wil je daar roken, dan stellen wij het op prijs dat je gebruik maakt van de asbak.

Verlengen, spreiden en tarieven

Derdejaars die geen schrijftraining of eindredactie volgen kunnen geen aanspraak maken op korting. Wel mag je zonder bijkomende kosten in plaats van zo'n bijvak een vak volgen in het tweede jaar. Voorwaarde is wel dat je bij de overgangsvergadering aan het eind van het eerste jaar een positief advies hebt gekregen voor het te volgen vak. Houd er wel rekening mee dat dit de studielast aanzienlijk verzwaart. Ook bij het tweedejaars vak wordt er dan evenveel inzet van je verwacht als van de andere studenten in de groep.

Wanneer je als vierdejaars een extra vak wilt volgen in het tweede of derde jaar is dat doorgaans mogelijk, mits je in het verleden voor het te volgen vak een positief advies hebt gekregen bij de overgangsbeoordeling aan het eind van het eerste dan wel tweede jaar. Je betaalt in dat geval wel het gebruikelijke tarief voor deze extra lessen.

Verlengen

Studenten die conform een besluit van de docentenvergadering het tweede of derde jaar moeten verlengen voor een bepaald vak, hebben de mogelijkheid alleen dat vak te volgen en geen andere vakken of bijvakken. Het tarief voor het volgen van slechts één vak bedraagt per semester 30% van het lesgeld. Studenten die toch een tweede vak willen volgen betalen 50% per semester.

Spreiden en onderbreken

Voor het tweede jaar bestaat de mogelijkheid de studielast te spreiden door slechts één vak per week te volgen gedurende twee studiejaren. De volgorde van de vakken voor deze vier semesters is dan in principe: 1. vak A; 2. Schrijftraining; 3. vak B; 4. Keuze tussen vak A of B met eindbeoordeling. Een andere indeling is alleen mogelijk in overleg met de decaan. Het tarief voor het volgen van één vak bedraagt per semester 30% van het lesgeld (60% per studiejaar).
Studenten kunnen alleen voor bevordering naar het derde jaar in aanmerking komen indien zij per saldo evenveel lessen hebben gevolgd als studenten die een regulier tweede jaar volgen (twee vakken gedurende twee semesters).
De studie kan ook voor één of meerdere semesters worden onderbroken, waarna de studie zowel aan het begin van het najaarssemester (september) als aan het begin van het voorjaarssemester (januari) kan worden vervolgd. Dit geldt ook voor het derde jaar, dat ook is onderverdeeld in twee semesters.
Er kan alleen werk voor bevordering naar een hoger jaar worden ingeleverd voor een vak dat ten minste twee semesters is gevolgd.
Aangezien het eerste jaar niet is onderverdeeld in semesters, kan het alleen als één volledig jaar worden gevolgd, zonder mogelijkheden tot spreiding of onderbreking.

Restitutie

Studenten uit het tweede en derde jaar schrijven zich in per semester (een half studiejaar), eerstejaars en vierdejaars schrijven zich in voor een heel studiejaar. Studenten die uit eigen beweging voortijdig stoppen met de opleiding of besluiten niet alle lessen te volgen waarvoor zij zich hebben ingeschreven, hebben wat betreft het lesgeld geen recht op restitutie voor het lopende studiejaar (jaar 1) of semester (jaar 2 en 3). Ook indien er sprake is van overmacht, is dit voor eigen risico van de student. 

Groepsgrootte en lesuren

De school garandeert dat een vak ook in de hogere jaren daadwerkelijk te volgen is, ongeacht de groepsgrootte. 
Kleine groepen krijgen minder lesuren; de lessen worden korter, zodat het aantal contactmomenten met de docent op peil blijft.

Tweede jaar per semester

  • 1 student: 1 uur per les
  • 2 studenten: 1,5 uur per les
  • 3 of 4 studenten: 2 uur per les
  • 5 studenten: 2,5 uur per les
  • 6 studenten of meer: 3 uur per les

 

Derde jaar per semester

  • 1 student: 1 uur  per les
  • 2 studenten: 1,5 uur per les
  • 3 studenten: 2 uur per les
  • 4 studenten: 2,5 uur per les
  • 5 studenten of meer: 3 uur per les

 

Leeslab en andere activiteiten

Leeslab

Om jullie vertrouwd te maken met de tradities van de verschillende genres zijn er van oktober tot en met juni Leeslabs. Waren deze Leeslabs voorheen alleen toegankelijk voor (oud-)studenten van Schrijversvakschool Amsterdam, tegenwoordig heten wij ook derden welkom bij de Leeslabs proza Roman en proza Kort verhaal. 

De data voor studiejaar 2023-2024:

1) zaterdagochtend 21 oktober van 10.30 tot 13:00 uur - poëzie en toneel, Herengracht 274
2) donderdagavond 9 november van 19.00 - 21.30 uur - roman en essay, per zoom
3) maandagavond 18 december van 19.00 - 21.30 uur -  kort verhaal, per zoom
4) donderdagavond 21 december van 19.00 - 21.30 uur - roman en poëzie, per zoom
5) donderdagavond 11 januari van19.00 - 21.30 uur - roman, essay en toneel, per zoom
6) zaterdagochtend 13 januari van 10.30 - 13:00 uur - kort verhaal en poëzie, Herengracht 274
7) donderdagavond 28 maart van 19.00 - 21.30 uur - kort verhaal en poëzie, per zoom
8) woensdagavond 3 april van 19.00 - 21.30 uur - roman, essay en toneel, Herengracht 274
9) donderdagavond 23 mei van 19.00 - 21.30 uur - kort verhaal en essay, Herengracht 274
10) zaterdagochtend 15 juni van 10.30 - 13:00 uur - roman en poëzie, Herengracht 274

Download hier het gehele programma voor schooljaar 2023-2024.

Let goed op waar je Leeslab wordt gegeven. Dat kan per zoom zijn óf op Herengracht 274 in Amsterdam. Voor de Leeslabs op de Herengracht dien je je jezelf op te geven. Voor die per zoom hoeft dat niet. Voor aanvang van het Leeslab ontvangen alle studenten namelijk een mail met links waarmee je het Leeslab kunt bijwonen.

Voor eerste, tweede- en derdejaarsstudenten zijn de Leeslabs verplicht. Aanwezigheid en getoonde belangstelling kan van doorslaggevende betekenis blijken tijdens de beoordelingsvergaderingen. Je mag per studiejaar zo veel en vaak gaan als je wilt, mits er voldoende plek is. In ieder geval bezoek je er minimaal vier. Geef altijd uiterlijk drie weken van te voren aan welk Leeslab je wilt volgen. Stuur een mailtje naar info@schrijversvakschool.nl.

Aanvullende lessen

Om aansluiting bij de praktijk te bevorderen zijn er naast het reguliere lesprogramma diverse gastlessen en workshops.

Voor derde- en vierdejaars poëzie– en prozastudenten zijn er workshops waarin ze zich kunnen bekwamen in de voordracht van eigen werk.

Voor de eerstejaars is er op zaterdag 6 april 2024 een avond waarop studenten in een ongedwongen sfeer en op vrijwillige basis eigen teksten kunnen voordragen: De Eerstejaarssalon. Deze avond vindt plaats in Perdu. 

Voorts is er voor derde- en vierdejaarsstudenten een speciale bijeenkomst over de zakelijke kanten van het schrijverschap, op 18 mei 2024 om 17.00 uur op de Herengracht.

Aan het eind van zowel het eerste als het tweede semester is er een gastlezing met aansluitend de diploma-uitreiking en een borrel (16 december 2023 en op 29 juni 2024).  Zodoende is er in de loop van het jaar regelmatig gelegenheid tot informeel contact met mede-studenten, docenten, medewerkers en andere mensen uit het literaire veld.

Zie ook de agenda voor een overzicht van de data van alle activiteiten.

 

Informatie per studiejaar

Vul een geldig e-mailadres in!
Vul uw voornaam in.
Vul uw achternaam in.
Ongeldige invoer

Realisatie website: WebLab42